شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۱۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلتَّحَدُّثُ بِالنِّعَمِ شُكْرٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد