شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۱۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۶  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد