شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۰۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

كَرَمُ اَلْكِتَابِ خَتْمُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد