شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۰۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

مِلاَكُ اَلْعَمَلِ خَوَاتِمَهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد