شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۰۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۳  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلتَّوَدُّدُ نِصْفُ اَلْعَقْلِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد