شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۰۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلتَّدْبِيرُ نِصْفُ اَلْعَيْشِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد