شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۹۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْقُرْآنُ هُوَ اَلدَّوَاءُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد