شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۹۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعُسْرُ شُؤْمٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد