شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۸۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعِدَةُ عَطِيَّةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد