شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۸۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد