شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۷۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵  

عنوان باب :   [مقدمه]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

أُعْطِيتُ جَوَامِعَ اَلْكَلِمِ».

هیچ ترجمه ای وجود ندارد