شناسه حدیث :  ۴۴۱۴۶۲

  |  

نشانی :  کلیات حدیث قدسی  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۱۰  

عنوان باب :   [أبواب الأئمّة عليهم السلام ] باب ما لم يتّصل بإمام معيّن منهم عليهم السلام

معصوم :   مضمر ، حديث قدسی

وَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا قَالَ: وَ مِنْهُ اَلْحَدِيثُ: خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ اَلشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ وَ أَمَرُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي غَيْرِي.
زبان ترجمه:

کلیات حدیث قدسی ;  ج ۱  ص ۷۱۰

باز هم شيخ طبرسى در همان كتاب در بارۀ سخن خداوند كه فرموده: (فطرت خداوندى كه همه مردم را بر مبناى آن فطرت، خداوند آفريده است) گفته: خداوند مى‌فرمايد: من همه بندگانم را معتقد به دين آفريده‌ام، منتها شيطان آنها را از دين فطرى منحرف مى‌كند و به آنان امر مى‌كند كه برايم شريك قائل شوند.

divider