شناسه حدیث :  ۴۴۰۹۵۳

  |  

نشانی :  کلیات حدیث قدسی  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۷۹  

عنوان باب :   الباب الثامن فيما ورد في شأن داود عليه السلام

معصوم :   مضمر ، حديث قدسی

قَالَ: وَ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى دَاوُدَ : يَا دَاوُدُ ، إِنِّي وَضَعْتُ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ، وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي خَمْسَةٍ غَيْرِهَا فَلاَ يَجِدُونَهَا: وَضَعْتُ اَلْعِلْمَ فِي اَلْجُوعِ وَ اَلْجَهْدِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي اَلشِّبَعِ وَ اَلرَّاحَةِ فَلاَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ اَلْعِزَّ فِي طَاعَتِي وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ اَلْغِنَى فِي اَلْقَنَاعَةِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ اَلْمَالِ فَلاَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ رِضَائِي فِي سَخَطِ اَلنَّاسِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي رِضَا اَلنَّفْسِ فَلاَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ اَلرَّاحَةَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهَا فِي اَلدُّنْيَا فَلاَ يَجِدُونَهَا.
زبان ترجمه:

کلیات حدیث قدسی ;  ج ۱  ص ۱۷۹

باز هم احمد بن فهد گفته: از جمله چيزهايى كه خداوند به داود وحى كرده اين است كه: خداوند مى‌فرمايد: اى داود، من پنج چيز را در پنج چيز قرار داده‌ام. ولى مردم مى‌خواهند آنها را از راه ديگر بدست آورند و قطعا به آن نمى‌رسند. علم را در گرسنگى و تلاش قرار دادم ولى عده‌اى آن را با سيرى و راحتى مى‌خواهند ولى نمى‌توانند بيابند. من عزت و شرف را در طاعت خودم قرار دادم ولى آنها مى‌خواهند بوسيلۀ خدمت به پادشاه عزت و شرف را بدست آورند كه موفق نمى‌شوند. بى‌نيازى را در قناعت قرار دادم ولى آنها مى‌خواهند بى‌نيازى را در ثروت جستجو كنند كه بدست نخواهند آورد. رضايت و خشنودى خود را در غضب كردن مردم بر نفسشان قرار دادم و حال اين كه آنان خشنودى را در رضاى هواى نفس طلب مى‌نمايند ولى آن را نمى‌يابند. و من راحتى را براى مردم در بهشت قرار دادم، آنها مى‌خواهند در همين دنيا راحت باشند كه مسلما نخواهد شد.

divider