شناسه حدیث :  ۴۴۰۹۰۴

  |  

نشانی :  کلیات حدیث قدسی  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۶  

عنوان باب :   الباب السابع فيما ورد في شأن موسى عليه السلام

معصوم :   مضمر ، حديث قدسی

قَالَ: وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ: يَا مُوسَى ، سَلْنِي كُلَّمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى عَلَفَ شَاتِكَ وَ مِلْحَ عَجِينِكَ.
زبان ترجمه:

کلیات حدیث قدسی ;  ج ۱  ص ۱۴۶

باز هم احمد بن فهد گفته: در اين حديث قدسى آمده: اى موسى، از من مانند كسى سؤال كن كه خود را به وى نيازمند مى‌دانى. حتى علف گوسفندان و نمك خميرت را از من بخواه (يعنى از من چيزى بخواه كه به آنها محتاج هستى نه چيزهاى تجملى و تفننى).

divider