شناسه حدیث :  ۳۱۱۸۳۸

  |  

نشانی :  ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۴۵  

عنوان باب :   كتاب عقاب الأعمال عقاب آكل الطين

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ عَمَلَ اَلْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرَ مَكَايِدِ اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَكْلِ اَلطِّينِ فَيَضْعُفُ عَنْ قُوَّتِهِ اَلَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنْ عَمَلِهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ .
زبان ترجمه:

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفاری ;  ج ۱  ص ۵۵۹

2-زياد بن أبى زياد نيز گويد:امام باقر عليه السّلام فرمود:وسواس و بيشتر دامهاى شيطان(يعنى ساديسمها)باعثش خوردن گل است،و خوردن گل موجب ناخوشى جسم است و درد را تحريك ميكند،و هر كس گل بخورد و از قدرت و نيروئى كه سابقا در او بوده بكاهد و بدين سبب از عباداتى كه قبلا انجام ميداده ناتوان شود و نتواند بجاى آورد،آن مقدار كه از عملش كاسته شده حساب شود و بدان معذّب گردد .

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه مجاهدی ;  ج ۱  ص ۶۲۳

2-و به همين سند،زياد بن ابى زياد از امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود:براستى كه علت وسوسه(و آلوده شدن به وسواس)و(انگيزۀ)بيشترين دامهاى شيطانى(كه بر سر راه آدمى گسترده شده)در خوردن گل است.خوردن گل موجب بيمارى بدن و تحريك درد است؛و كسى كه در اثر خوردن گل،توان و نيروى بدنى او كاسته گردد(و به جهت ناتوانى ناشى از گل خوارى)از عبادتهايى كه قبلا توفيق انجام آن را داشته است،بازماند،به مقدار عباداتى كه نتوانسته است انجام دهد،مورد بازخواست و عذاب قرار مى‌گيرد.

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه انصاری ;  ج ۱  ص ۴۸۳

2. زياد از امام باقر (عليه السّلام) نقل كرده است كه فرمود: وسواس و بيشتر نيرنگهاى شيطانى برخاسته از خوردن گل است. خوردن گل باعث بيمارى جسم است و درد را تحريك مى‌كند، و هر كس گل بخورد و در اثر آن قدرتش كم شود و نتواند عباداتى را كه قبلا انجام مى‌داده است انجام دهد، آن اندازه كه از عملش كاسته شده است حساب مى‌شود و در برابر آن عذاب مى‌گردد.

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۵۶۵

[985]2-... امام باقر عليه السّلام فرمود: به راستى، گرفتار آمدن به وسواس و بيشتر دسيسه‌هاى شيطان به سبب خوردن گل است. همانا خوردن گل بيمارى تن را در پى آورد و درد را برانگيزاند. هر كه گل خورد و توانى كه پيش از خوردن گل داشته رو به كاستى گذارد و از اعمالى كه پيش از اين انجام مى‌داده ناتوان شود آن مقدار اعمالى را كه توان انجامش را از كف داده حساب كنند و بر آن عذابش نمايند.

divider