شناسه حدیث :  ۳۱۱۷۳۳

  |  

نشانی :  ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۲۳  

عنوان باب :   كتاب عقاب الأعمال عقاب من صور صورة و من كذب في منامه و من استمع على قوم و هم له كارهون

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلاَثَةٌ يُعَذَّبُونَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ اَلْحَيَوَانِ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا وَ اَلَّذِي يَكْذِبُ فِي مَنَامِهِ يُعَذَّبُ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِعَاقِدِهِمَا وَ اَلْمُسْتَمِعُ مِنْ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ وَ هُوَ اَلْأُسْرُبُّ .
زبان ترجمه:

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفاری ;  ج ۱  ص ۵۰۴

1-محمّد بن مروان گويد:از امام صادق عليه السّلام شنيدم ميفرمود:سه كس در قيامت معذّب خواهند بود:آنكه صورت حيوانى رسم كند او را شكنجه كنند تا در آن روح دمد،و اين كار البتّه از او ساخته نشود،و آنكه بدروغ خوابى بسازد و نقل كند او را زجر كنند تا ميان دو حبّۀ جو گره زند،و اين كار را هرگز نتواند كرد، و آن كس كه بسخن قومى گوش فرا دهد و آنان بدان راضى نباشند،در گوش وى آنك كه سرب مذاب باشد خواهند ريخت.

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه مجاهدی ;  ج ۱  ص ۵۶۵

1-محمد بن مروان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است:سه گروهند كه در روز قيامت دچار عذاب الهى مى‌گردند:آن كه عكس حيوانى را به تصوير بكشد(او را به كيفر اين كار)عذاب مى‌كنند تا به تصويرى كه كشيده است جان بدمد؛و اين كار (مسلّما)از عهدۀ او بر نمى‌آيد؛دوم آن كه به دروغ گويد كه خوابى ديده‌ام و آن را (براى سوء استفادۀ از ديگران يا كسب آبرو براى خود)نقل كند،او را(به مكافات اين كار زشت)بر آن مى‌دارند تا دو دانۀ جو را بهم گره زند!و بديهى است كه هيچ گاه چنين كارى نتواند كرد؛سوم آن كه پنهانى به سخن ديگران گوش فرا دهد و آنان به اين كار راضى نباشند،(كه در روز قيامت به مكافات اين عمل)در گوشهاى او سرب مذاب خواهند ريخت.

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه انصاری ;  ج ۱  ص ۴۳۷

1. محمّد بن مروان مى‌گويد: از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم كه مى‌فرمود: سه كس در قيامت معذّب خواهند بود: كسى كه صورت حيوانى را ترسيم كند، او را عذاب مى‌كنند تا روح در آن بدمد و او قدرت اين كار را ندارد، و كسى كه به دروغ خوابى بسازد، او را عذاب مى‌كنند تا دو دانۀ جو را به هم گره زند و نمى‌تواند اين كار را انجام دهد، و كسى كه به سخن گروهى گوش فرا دهد و آنان راضى نباشند، در گوش او سرب گداخته خواهند ريخت.

divider

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۵۱۵

[881]1-... امام صادق عليه السّلام فرمود: سه نفر در روز رستاخيز در عذاب باشند: آنكه تصوير حيوانى بكشد عذاب شود تا آنگاه كه در آن تصوير روح بدمد و بى‌گمان نتواند كه در آن، روح بدمد، و آنكه خوابى را به دروغ بازگو كند عذاب شود تا آنگاه كه دو دانۀ جو را بر هم گره زند و بى‌ترديد نتواند كه آن دو را گره زند، و آنكه به گفتگوى گروهى گوش فرا دهد در حالى كه آنان اين كار را خوش ندارند، در گوش‌هايش سرب [گداخته] بريزند.

divider