شناسه حدیث :  ۳۱۰۶۹۷

  |  

نشانی :  التوحيد  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۵۷  

عنوان باب :   67 باب النهي عن الكلام و الجدال و المراء في الله عز و جل

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي اَلْيَسَعِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: دَعُوا اَلتَّفَكُّرَ فِي اَللَّهِ فَإِنَّ اَلتَّفَكُّرَ فِي اَللَّهِ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ تَيْهاً لِأَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ لاَ تَبْلُغُهُ اَلْأَخْبَارُ.
زبان ترجمه:

اسرار توحيد ;  ج ۱  ص ۵۰۲

و بهمين اسناد ابو اليسع از ابو الجارود از حضرت باقر(عليه السّلام)مرويست كه فرمود انديشه كردن در خدا را واگذاريد زيرا كه انديشه كردن در خدا چيزى را نيفزايد غير از سرگشتگى بجهت آنكه خداى تبارك و تعالى چنانست كه ديده‌ها او را نيابد و خبرها باو نرسد.

divider

توحید صدوق / ترجمه میرزایی ;  ج ۱  ص ۶۹۹

13-ابو جارود از امام باقر عليه السّلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمودند:تفكّر دربارۀ(ذات)خداوند را رها كنيد؛زيرا تفكّر در(ذات)خداوند فقط‍‌ سرگردانى را اضافه مى‌كند،چون چشم‌ها خداوند را نمى‌بينند و اخبار به او نمى‌رسند.(تا بخواهند از ذات او خبر دهند.)

divider

توحید صدوق / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۶۵۳

13-ابو جارود گويد:امام باقر عليه السّلام فرمود:«در مورد خدا انديشه نكنيد،زيرا كه انديشه در مورد خدا چيزى جز سرگردانى را نمى‌افزايد به جهت آن‌كه خداوند به گونه‌اى است كه ديده‌ها او را درنمى‌يابد و خبرها توان رسيدن به او را ندارد.»

divider