شناسه حدیث :  ۳۰۴۲۱۰

  |  

نشانی :  تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۷۴  

عنوان باب :   و روي عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام في طوال هذه المعاني و روي عنه عليه السلام في قصار هذه المعاني

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْمُرُوَّةُ مُرُوَّتَانِ مُرُوَّةُ اَلْحَضَرِ وَ مُرُوَّةُ اَلسَّفَرِ فَأَمَّا مُرُوَّةُ اَلْحَضَرِ فَتِلاَوَةُ اَلْقُرْآنِ وَ حُضُورُ اَلْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ اَلْخَيْرِ وَ اَلنَّظَرُ فِي اَلتَّفَقُّهِ وَ أَمَّا مُرُوَّةُ اَلسَّفَرِ فَبَذْلُ اَلزَّادِ وَ اَلْمِزَاحُ فِي غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اَللَّهَ وَ قِلَّةُ اَلْخِلاَفِ عَلَى مَنْ صَحِبَكَ وَ تَرْكُ اَلرِّوَايَةِ عَلَيْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ.
زبان ترجمه:

تحف العقول / ترجمه کمره ای ;  ج ۱  ص ۳۹۳

143-مردانگى دو تا است:مردانگى در وطن و مردانگى در سفر.اما مردانگى در وطن قرآن خواندن و بمسجد رفتن و همنشينى با اهل خير و نظر در فقه و مسائل دين است،و مردانگى در سفر بخشش از توشه و شوخى كردن تا آنجا كه خشم خدا بار نيايد،و كم مخالفت كردن با همسفران،و ترك داستان گوئى و نقل حال آنها است هنگام جدائى.

divider

تحف العقول / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۳۵۲

143-مردانگى دو نوع است:يكى در وطن،و ديگرى در سفر،و امّا مردانگى در وطن به خواندن قرآن است،و رفتن به مسجد،و معاشرت با نيكوكاران،و دقّت در فهم مسائل دين،و امّا مردانگى در سفر به بخشش توشه است،و شوخى كردن؛نه آن نوع شوخى كه خدا را به خشم مى‌آورد،و كم مخالفت كردن با هم سفرت،و اجتناب از نقل سرگذشت آنان هنگام جدائى.

divider

تحف العقول / ترجمه جنتی ;  ج ۱  ص ۵۹۹

143.مردانگى دو گونه است:مردانگى وطن،و مردانگى سفر،مردانگى در وطن به تلاوت قرآن،حضور در مساجد،همنشينى خيرمندان،و تأمل در فقه است؛و مردانگى در سفر به بذل توشه است،و مزاح نه چندان كه خدا را بخشم آرد،و كمتر مخالفت كردن با رفيقان،و نقل نكردن سرگذشتهاى سفر پس از مفارقت.

divider

تحف العقول / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۶۸۱

143-جوانمردى دو گونه است:جوانمردى در وطن و جوانمردى در سفر.و امّا جوانمردى در وطن،قرائت قرآن و حضور در مساجد و همنشينى با خوبان و عميق نگرى و امّا جوانمردى در سفر،بخشش از توشه[به همسفران]و شوخى مگر در مواردى كه خدا را به خشم مى‌آورد و مخالفت‌جويى اندك با همسفرت و دورى كردن از داستان‌بافى عليه آنان پس از جدايى از آنان.

divider