شناسه حدیث :  ۳۰۳۸۳۹

  |  

نشانی :  تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۱۹  

عنوان باب :   باب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام و روي عنه عليه السلام في قصار هذه المعاني

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِنْ أَحَبِّ اَلسُّبُلِ إِلَى اَللَّهِ جُرْعَتَانِ جُرْعَةُ غَيْظٍ تَرُدُّهَا بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةُ حُزْنٍ تَرُدُّهَا بِصَبْرٍ وَ مِنْ أَحَبِّ اَلسُّبُلِ إِلَى اَللَّهِ قَطْرَتَانِ قَطْرَةُ دُمُوعٍ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ وَ قَطْرَةُ دَمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مِنْ أَحَبِّ اَلسُّبُلِ إِلَى اَللَّهِ خُطْوَتَانِ خُطْوَةُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشُدُّ بِهَا صَفّاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ خُطْوَةٌ فِي صِلَةِ اَلرَّحِمِ وَ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ خُطْوَةٍ يَشُدُّ بِهَا صَفّاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ.
زبان ترجمه:

تحف العقول / ترجمه کمره ای ;  ج ۱  ص ۲۲۰

127-از محبوبترين راهها بخدا دو جرعه است:يكى جرعه خشمى كه با حلمش درخورى،و يكى جرعه غمى كه با صبرش برخورى،و از محبوبترين راهها بخدا دو قطره است،قطره اشكى در دل شب،و قطره خونى در راه خدا،و از محبوبترين گامها بسوى خدا دو گام است:گام مرد مسلمانى كه صف مجاهدان راه خدا را محكم سازد،و گامى براى صله رحم،و اين گام دوم از گامى كه براى جهاد بردارد بهتر است.

divider

تحف العقول / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۲۰۱

128-فرو بردن دو جرعه،و فرو ريختن دو قطره،و برداشتن دو گام،از محبوبترين راههاى[رسيدن]به خداست:1-فرو بردن جرعۀ خشم با حلم و بردبارى،و جرعۀ حزن و اندوه با صبر و پايدارى.2-فرو ريختن قطرۀ اشكى در دل شب،و قطرۀ خونى در راه خدا.3-گام برداشتن فرد مسلمان كه بدان صف رزمندگان راه خدا را محكم سازد،و ديگر قدمى در راه صلۀ رحم،كه آن از گام نخست برتر و عالى‌تر است.

divider

تحف العقول / ترجمه جنتی ;  ج ۱  ص ۳۴۱

(براى آن كه خواهد راهى بسوى خدا گشايد)فرو خوردن دو جرعه از محبوبترين راهها بسوى خداست،جرعۀ خشم كه با حلم آن را فرو برند و جرعۀ غم كه با صبر فرو خورند،(و نيز)از محبوبترين راهها بسوى حق فرو ريختن دو قطره است:قطره‌اى اشگ در دل شب،و قطره‌اى خون در راه خدا و باز از محبوبترين راههاى به جانب خدا دو گام است:گامى كه مسلمان بردارد و صفى را در راه خدا محكم سازد،و گامى كه در راه صلۀ رحم(و ديدار خويشاوند)بردارد و اين گام از آن يك افضل است.

divider

تحف العقول / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۳۷۷

128-از محبوبترين راههاى منتهى به خدا،نوشيدن دو جرعه است:يكى جرعۀ خشمى كه با بردبارى‌اش فرو خورى و ديگرى جرعۀ غصه‌اى كه با شكيبايى‌اش در خورى.و از محبوب‌ترين راههاى منتهى به خدا،ريختن دو قطره است:يكى قطرۀ اشكى در دل شب و ديگرى قطرۀ خونى در راه خدا.و از محبوبترين گام‌ها به سوى خدا،دو گام است:يكى گام برداشتن مرد مسلمانى كه به وسيلۀ آن صف مجاهدان راه خدا را محكم سازد و ديگرى گامى است كه براى صلۀ رحم بر مى‌دارد و اين گام از گام اول بهتر و برتر است.

divider