شناسه حدیث :  ۳۰۳۸۳۴

  |  

نشانی :  تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۱۸  

عنوان باب :   باب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام و روي عنه عليه السلام في قصار هذه المعاني

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

وَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ : أَمَّا بَعْدُ فَاطْلُبْ مَا يَعْنِيكَ وَ اُتْرُكْ مَا لاَ يَعْنِيكَ فَإِنَّ فِي تَرْكِ مَا لاَ يَعْنِيكَ دَرْكَ مَا يَعْنِيكَ وَ إِنَّمَا تَقْدَمُ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لاَ عَلَى مَا خَلَّفْتَ وَ اِبْنِ مَا تَلْقَاهُ غَداً عَلَى مَا تَلْقَاهُ وَ اَلسَّلاَمُ .
زبان ترجمه:

تحف العقول / ترجمه کمره ای ;  ج ۱  ص ۲۱۹

122-بعبد اللّٰه بن عباس نوشت اما بعد آنچه بدردت ميخورد بجو و آنچه بدرد تو نخورد واگذار زيرا در وانهادن آنچه بكارت نميخورد در يافتن آنچه است كه بكارت ميخورد،و همانا تو بر آن وارد شوى(پس از مردن)كه پيش داشتى نه بر آنچه بجا،گذاشتى،آنچه را فرداى مرگ بر خورى چنان بساز كه خواهى بدان برخورى و السلام.

divider

تحف العقول / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۲۰۰

123-و به عبد اللّٰه بن عبّاس در نامه‌اى اين گونه فرمود:أمّا بعد،آنچه تو را بكار آيد برگير،و آنچه كه تو را بكار نيايد واگذار،در دورى از آنچه بكارت نيايد رسيدن به آنچه بكارت آيد نهفته است،و جز اين نيست كه تو بر آنچه پيش رو دارى قدم مى‌نهى نه بر آنچه پشت سر نهاده‌اى،و آنچه را كه فردا با آن موجه خواهى شد آنچنان بنا كن كه دوست دارى با آن روبرو شوى،بدرود.

divider

تحف العقول / ترجمه جنتی ;  ج ۱  ص ۳۳۹

به عبد اللّٰه بن عباس نوشته:اما بعد،آنچه را به كارت آيد بجوى و آنچه را به كار نيايد وانه،چه آنگاه توانى به سودمند رسى كه بيهوده را كنار نهى(و انسان نمى‌تواند هم به كارهاى ثمربخش پردازد،هم به امور بى‌حاصل.نيرو در هر طرف مصرف شود از طرف ديگر كاسته خواهد شد)تو(پس از مرگ)به آن چيزها مى‌رسى كه پيش فرستاده‌اى نه به آنها كه پشت سر گذاشته‌اى،آنچه را فردا خواهى ديد چنان تعبيه كن كه دوست دارى ببينى (عبارت مبهم است و با حدس و تخمين ترجمه شد).

divider

تحف العقول / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۳۷۵

123-حضرت على عليه السّلام به عبد اللّٰه بن عباس،نوشت:آنچه به كار تو آيد بجوى و آنچه به كار تو نيايد واگذار؛زيرا وانهادن آنچه كه به كار تو نمى‌آيد براى دستيابى به آنچه است كه به كار تو مى‌آيد و همانا تو بر آنچه پيش فرستادى[پس از مردن]وارد مى‌شوى نه بر آنچه پشت سر نهادى؛پس آنچه را فرداى قيامت با آن مواجه مى‌شوى چنان بساز كه دوست دارى با آن مواجه شوى؛و السلام.

divider