شناسه حدیث :  ۳۰۳۷۲۹

  |  

نشانی :  تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۰۳  

عنوان باب :   باب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام و روي عنه عليه السلام في قصار هذه المعاني

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْعَقْلُ خَلِيلُ اَلْمُؤْمِنِ وَ اَلْحِلْمُ وَزِيرُهُ وَ اَلرِّفْقُ وَالِدُهُ وَ اَللِّينُ أَخُوهُ وَ لاَ بُدَّ لِلْعَاقِلِ مِنْ ثَلاَثٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ وَ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَ يَعْرِفَ زَمَانَهُ أَلاَ وَ إِنَّ مِنَ اَلْبَلاَءِ اَلْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ اَلْفَاقَةِ مَرَضُ اَلْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ اَلْبَدَنِ مَرَضُ اَلْقَلْبِ أَلاَ وَ إِنَّ مِنَ اَلنِّعَمِ سَعَةَ اَلْمَالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ اَلْمَالِ صِحَّةُ اَلْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ اَلْبَدَنِ تَقْوَى اَلْقَلْبِ.
زبان ترجمه:

تحف العقول / ترجمه کمره ای ;  ج ۱  ص ۲۰۰

18-خرد دوست مؤمن است و بردبارى وزيرش و نرمش پدرش و خوشخوئى برادرش،خردمند را سه چيز بايد،قدر خود را بداند و زبانش را نگهدارد و زمانش را بشناسد.هلا بينوائى بلائيست و سخت‌تر از بينوائى بيمارى نيست و سخت‌تر از بيمارى تن بيمارى دل است،هلا راستى كه وسعت مال از نعمتها است و بهتر از آن تندرستى است و بهتر از تندرستى تقوى دل است.

divider

تحف العقول / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۱۸۵

18-عقل دوست مؤمن است و بردبارى وزير او.مدارا پدر او است،و نرمى برادرش.و فرد عاقل ناگزير به رعايت سه چيز است:نگريستن در شخصيت خود، نگهدارى زبانش،شناختن زمانه‌اش.هان آگاه باشيد كه فقر و تهيدستى از بلاها است،و سخت‌تر از تهيدستى بيمارى جسم است،و بدتر از آن بيمارى دل باشد.هان آگاه باشيد كه توانگرى مالى از نعمتها است،و بهتر از آن تندرستى است،و برتر از تندرستى پرهيزگارى دل است.

divider

تحف العقول / ترجمه جنتی ;  ج ۱  ص ۳۱۵

رفيق مؤمن عقل است،ياورش:علم،پدرش:مدارا،و برادرش:نرمش.خردمند از سه خصلت ناگزير است:1-بايد در وضع خود بينديشد(صلاح و فساد حال خود را دريابد).2-زبانش را نگه دارد.3-و زمانش را بشناسد،هان!تنگدستى بلاست،بدتر از تنگدستى بيمارى،و بدتر از بيمارى تن مريضى قلب است،هان!رفاه نعمت است،و بهتر از رفاه تندرستى و بهتر از تندرستى،تقواى قلب است.

divider

تحف العقول / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۳۴۳

18-عقل دوست صميمى مؤمن،بردبارى وزيرش،نرم رفتارى پدرش و خوشخويى برادرش است.خردمند سه چيز را بايد رعايت نمايد:قدر خود را بداند،زبانش را نگهدارد و زمانش را بشناسد.هان!به راستى،تنگدستى يك نوع بلاست و سخت‌تر از تنگدستى،بيمارى تن است و سخت‌تر از بيمارى تن،بيمارى دل است.بدانيد!به راستى،گشايش در مال از نعمتهاست و برتر از گشايش در مال،تندرستى است و برتر از تندرستى،دل را پاك نگاه داشتن است.

divider