شناسه حدیث :  ۳۰۳۵۲۷

  |  

نشانی :  تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۰  

عنوان باب :   ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله في طوال هذه المعاني و روي عنه صلى اللّه عليه و آله في قصار هذه المعاني

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

وَ قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ اِنْقَطَعَ رَجَاؤُهُ مِمَّا فَاتَ اِسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَهُ اَللَّهُ قَرَّتْ عَيْنُهُ.
زبان ترجمه:

تحف العقول / ترجمه کمره ای ;  ج ۱  ص ۳۸

33-فرمود:دنيا دست بدست ميگردد آنچه‌اش از آن تو است با هر ناتوانيت بدستت آيد و آنچه‌اش بر زيان تو است بنيرويت نتوانى از آن دفاع كرد،هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.

divider

تحف العقول / ترجمه جعفری ;  ج ۱  ص ۴۱

33-دنيا دست به دست مى‌چرخد،آنچه براى تو باشد با هر سستى و ضعفى به تو خواهد رسيد،و آنچه به زيان توست به زور و توان دفع آن نتوانى،و هر كه اميد خويش از چيزهاى از دست رفته قطع كند بدنش آرام گيرد.روشن باد ديدۀ كسى كه به نصيب الهى ساخته و خشنود است!

divider

تحف العقول / ترجمه جنتی ;  ج ۱  ص ۶۹

دنيا دست بدست مى‌گردد،آنچه به نفع است ضعف انسان مانع وصولش نمى‌شود و آنچه به زيان است قدرت بشر جلوگيرش نخواهد بود،هر كه از آنچه از دست رفته اميد برگيرد بدنش آسوده شود و هر كه به قسمت الهى تن دهد ديده‌اش روشن شود.

divider

تحف العقول / ترجمه حسن زاده ;  ج ۱  ص ۶۵

33-دنيا متغيّر است،منفعتى كه نصيب توست اگر ضعيف هم باشى به تو مى‌رسد و ضررى را كه نصيب توست دفع آن را با تمام قدرت هم نتوانى كرد.هر كس اميد خود را از آنچه بر باد داده ببرد به آرامش دست مى‌يابد و هر كس به آنچه خدايش قسمت كرده خشنود باشد چشمش روشن مى‌گردد.

divider