شناسه حدیث :  ۲۹۲۵۵۰

  |  

نشانی :  إرشاد القلوب  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰۴  

عنوان باب :   الجزء الأول الباب السابع و العشرون في الصمت

معصوم :   مضمر

وَ رُوِيَ: أَنَّ لُقْمَانَ رَأَى دَاوُدَ يَعْمَلُ اَلزَّرَدَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ ثُمَّ سَكَتَ فَلَمَّا لَبِسَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَرَفَ لُقْمَانُ حَالَهَا بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَ قَالَ مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ وَ مَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَ لَغْوُهُ وَ مَنْ كَثُرَ لَغْوُهُ كَثُرَ كَذِبُهُ وَ مَنْ كَثُرَ كَذِبُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ مَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ وَ قَدْ حَجَبَ اَللَّهُ اَللِّسَانَ بِأَرْبَعِ مَصَارِيعَ لِكَثْرَةِ ضَرَرِهِ اَلشَّفَتَانِ مِصْرَعَانِ وَ اَلْأَسْنَانُ مِصْرَعَانِ .
زبان ترجمه:

إرشاد القلوب / ترجمه رضایی ;  ج ۱  ص ۲۵۲

و روايت شده لقمان داود را ديد كه زره ميسازد لقمان خواست بپرسد كه چه درست مى‌كنى ساكت شد و نپرسيد پس از آنكه داود زره ساخت و بر تن پوشيد لقمان بدون پرسيدن فهميد كه داود چه درست ميكند. و گفته است هر كس كه كلامش زياد باشد لغزشش فراوانستو هر كس كه خطا و لغزش او زياد باشد بيهوده‌گوئيش بسيار است و هر كه چنين باشد دروغش فراوانست و هر كس دروغ زياد داشت گناهش بسيار است آنكه گناهش فراوانست آتش بر او سزاوارتر است و خداى تعالى بواسطه زيان فراوان زبان او را بچهار چيز پنهان كرده بدو لب و دو دندان.

divider

إرشاد القلوب / ترجمه سلگی ;  ج ۱  ص ۲۶۷

روايت است كه لقمان عليه السّلام ديد داود عليه السّلام زره مى‌سازد، خواست از او بپرسد،ولى منصرف شد،و سؤال نكرد،پس از ساعاتى داود عليه السّلام زره را بر تن كرد و لقمان عليه السّلام هدف او را بدون سؤال دريافت كه لباس جنگ است. فرمود:هر كس كلامش بسيار باشد؛لغزشش بسيار مى‌گردد،و كسى كه لغزشش بسيار شود؛لغوياتش بسيار مى‌شود،و هر كس لغوش بسيار باشد؛ دروغش بسيار مى‌شود،و هر كس دروغش بسيار شد،گناهانش بسيار مى‌شود،و كسى كه گناهانش بسيار شد؛مستحقّ‌ آتش مى‌گردد و پروردگار زبان را با چهار چيز مخفى داشته،زيرا زيان بسيار به آدمى مى‌رساند:دو لب و دو(رديف)دندان.

divider

إرشاد القلوب / ترجمه مسترحمی ;  ج ۲  ص ۴۸

و مرويست كه حضرت لقمان عليه السّلام مشاهده كرد كه حضرت داود عليه السّلام زره ميسازد،خواست سؤال كند و ليكن تأمل و صبر كرد تا موقعى كه آن را تمام كرد و پوشيد دانست كه اسلحۀ جنگيست بدون آنكه سؤال كند.و فرمود:هر كه كلامش زياد باشد زياد است لغزش و خطايش و هر كه زياد باشد لغزش و خطايش زياد است لغو گفتن او و هر كه لغوياتش زياد باشد دروغگوئيش بسيار است و هر كه دروغ گفتنش زياد باشد بسيار است گناهان او و هر كه گناهان او بسيار باشد همانا آتش سزاوار او است،و پروردگار زبان را بچهار چيز پنهان و مخفى داشته بجهت آنكه بسيار ضرر و زيان دارد براى انسان(و آن چهار چيز عبارتست از)دو لب و دو دندان(كنايه از اينكه بايد او را بيهوده گويا نگرداند).

divider