شناسه حدیث :  ۲۵۵۷۴۹

  |  

نشانی :  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد۶۱  ,  صفحه۱۱۰  

عنوان باب :   الجزء الحادي و الستون [تتمة كتاب السماء و العالم] أبواب الحيوان و أصنافها و أحوالها و أحكامها باب 2 أحوال الأنعام و منافعها و مضارها و اتخاذها

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

وَ رَوَى اِبْنُ مَاجَهْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: اَلْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا وَ اَلْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَ اَلْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي اَلْخَيْلِ إِلَى .
زبان ترجمه:

بحارالأنوار (جلد ۵۴ تا ۶۳) / ترجمه کمره ای ;  ج ۸  ص ۸۲

و ابن ماجه روايت كرده كه پيغمبر صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود:«شتر عزّت دارنده آنست و گوسفند بركت است و نيكى بپيشانى اسب بسته است تا روز رستاخيز»شتر شگفت جانداريست گر چه شگفتى آن از ديد مردم افتاده براى آنكه بسيارش ديدند،چون جانوريست تنومند و بسيار فرمانبر. بار سنگين را بلند كند و با آن بخوابد و موش مهارش را گيرد و تا هر جا خواهد برد،بر پشتش خانه‌اى بار شود كه آدمى در آن نشيند با خوراك و نوشابه و جامه و ظروف و بستر خواب چنانچه در اتاقش و سقف بر آن بندد و او همه اينها را بكشد و از اين رو خدا تعالى فرموده«آيا ننگرند بشتر كه چگونه آفريده شده» و از يكى از حكماء است كه در شتر و تنومنديش باز ميگفت و هنوز شتر را نديده بود و انديشيد وانگه گفت:بايد گردنش دراز باشد،و چون خدايش كشتى خشكى ساخته بتشنگى بردبار است و تا ده روز تشنه بماند،و از هر گياه در بيابانها و درّه‌ها است بچرد كه بهائم ديگر آنها را نخورند،

divider