شناسه حدیث :  ۲۵۵۱۲۱

  |  

نشانی :  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد۵۹  ,  صفحه۲۸۵  

عنوان باب :   الجزء التاسع و الخمسون [تتمة كتاب السماء و العالم] أبواب الأدوية و خواصها باب 88 نوادر طبّهم عليهم السلام و جوامعها

معصوم :   مضمر

وَ رُوِيَ: نِعْمَ اَلْبَقْلَةُ اَلسِّلْقُ يَنْبُتُ بِشَاطِئِ اَلْفِرْدَوْسِ وَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنَ اَلْأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَ تَشُدُّ اَلْعَصَبَ وَ تُظْهِرُ اَلدَّمَ وَ تُغَلِّظُ اَلْعَظْمَ.
زبان ترجمه:

بحارالأنوار (جلد ۵۴ تا ۶۳) / ترجمه کمره ای ;  ج ۶  ص ۲۲۵

روايت است كه چه خوب سبزى است چغندر كه در جويبار فردوس رويد، و درمان همه دردها است،پى را محكم كند،خون را ظاهر سازد،استخوان را كلفت كند. كما از منّ‌ است و آبش درمان چشم است،كدو خرد و مغز را بيفزايد و پيغمبر را صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم خوش مى‌آمد،ريشه فجل بلغم را ببرد و برگش بول آورد،هويج امان از قولنج است و بواسير و كمك بر جماع.شلغم خوره را آب كند،پيغمبر صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم خيار را با نمك ميخورد و از تهش ميخورد كه بركتش بيش است،بادنجان پير و جوان را باشد،درد ببرد و طبع را خوب كند،پياز نيروى جماع دهد و بلغم را ببرد،و دل را نيرو دهد و تب را ببرد، و باد را طرد كند،سعتر ناشتا خوردن رطوبت‌بر است،و معده را آرام كند خلال كردن لثه را به كند،دهن را خوشبو كند؛خلال كردن با نيزول و نى و ريحان غدقن است كه رگ خوره را بجنبانند و هم با چوب انار و آس،سعد پس از خوراك مرضهاى دهن را ببرد،و درد دندانها را هم.آب سرور نوشابه‌ها است در دنيا و آخرت و مزه زندگى دارد،و پر نوشيدن آن بد است،هم يكباره نوشيدنش و خوبست جرعه جرعه نوشيدن،

divider